Knygos su gražiomis iliustracijomis

Mane labai traukia su gražiomis ir geros kokybės iliustracijomis. Man labai patinka knygų iliustracijos ir vartant tokios atrodo daug patrauklesnės ir įdomesnės. Visiems su gražiais paveikslėliais traukia dėmesį labiau, nei šiuolaikiškų iliustracijų.
Taip pat yra didelė vertybė. Visada buvo viena iš geriausių dovanu. Pas šį žmogų jos greitai kaupiasi ir dauginasi ir kartais joms laikyti reikia jau atskiro kambario nes pradeda užimti daug vietos. Kartais jas prireikia kažkaip sutalpinti jei nėra tokių patalpų. Knygas galima gražiai ir stilingai komponuoti į bendra jūsų patalpų stilistiką.

Knygos turi nemažai skaitytojų išsakytų minčių apie jas tai kaip:

 • Knygos, kurias kartais galima ir neskaityti.
 • Knygos, jos parašytos visiems, bet ne skaitymui.Jau perskaitytos knygos, kurias galima ir neatversti, nes priklauso perskaitytų knygučių kategorijai..
 • Knygos, kai kurias galėtum dažnai skaityti, jei turėtum daug gyvenimų, deja bet gyvenimas yra tik vienintelis.
 • Knygos, kurias esi nusiteikęs perskaityti, bet prieš skaitant jas tu pirmenybe teiki kitoms knygoms.
 • Knygos, Labai brangios knygos kurias norėtum įsigyti, bet lauki kol jos atpigs.
 • Knygos, kurias galėtum pasiskolinti iš savo draugo ar pražystamo.
 • Knygos, kurias tu esi seniai numatęs perskaityti.
 • Knygos, kurias tu nesėkmingai ieškojai ilgai.
 • Knygos, kurios sieja tavo darbą ir tavo profesiją.
 • Knygos, kurias norisi turėti visada po ranka.
 • Knygos, kurias tu sutiktum atidėti jų skaitymą kažkuriam laikui.
 • Knygos, kurių nėra tavo lentynoje ir tu jų norėtum kad jos ten atsirastu.
 • Knygos, kurios suteikią stiprų, nelabai pragystą susidomėjimą.
 • Knygos, kurios skaitytos labai senai ir ateina laikas kai tu nori vėl ją perskaityti.
 • Knygos, kurios pastoviai įsivaizdavai kad skaitei, dabar metas iš tikro jas perskaityti.

Visiškai nesinori tikėti, kad knygos viena dieną išnyks, nes skaityti jas ir užuosti popieriaus kvapą yra be galo malonu. Deja,  šiuolaikiškas knygas leidžiamos kartais su storais viršeliais, daug puslapių ir jos labai storos, prirašytos daug teksto ir dalis jo yra didelio formato. Šios knygos turbūt geriausia skaityti tik namie ar pakeliui į darbą, viešajame transporte piko metu tenka nuobodžiauti nemažą laiko tarpą. kartais ligas valandas laukti tarkim skrydžio, traukinio. Knygos tokiais momentais šias valandėles nupaišo kitomis spalvomis.

Populiariausios knygos – šeimos, kelionių, psichologijos ir romanai

Lietuviškos pirkėjas šiai dienai nėra toks išrankūs kaip, buvo prieš daugelį metų. Didžioji dauguma norėtu paprastesnio ir lengvesnio turinio knygų, kurias skaitant pailsėtum nuo nudienos darbų.

Pagrindinis pokytis Lietuvos knygų rinkoje per šį dešimtmetį – gerokai sumažėjusi rimtų knygų leidyba ir jų pasiūla. Atviros Lietuvos fondui sustabdžius paramos knygoms programą, daugelis leidyklų komercializavosi ir pradėjo siūlyti pigesnius skaitalus. O rimtus sociologinius, istorinius, filosofinius veikalus leidžia vos viena kita leidykla.

Šiuo metu populiarios pažintinės

Šiuo metu perkamiausių knygų viršūne dominuoja šeimos, kelionių  . Populiarėja ir  psichologijos ir romanai.

 

Džiugina, tai kad dabar kaip išaugęs lietuvių autorių parašytos knygos populiarumas. Pažintinės knygos yra aukšto lygio ir su geru ir aiškiai išdėstytu turiniu. Tad perskaičius, skaitytojas galės išplėsti savo išprusimą ir  supratimą, sužinoti daug naujų dalykų net neišėjęs iš namų.

Lietuviškos knygos autoriai yra labai mėgstami.

Per pastaruosius metus labai išpopuliarėjo rankdarbių knygos, kuriose mokoma rankdarbių gudrybių, piešimo technikos. Tokio žanro knygos dažniau yra perkamos butent lietuvių autorių knygos. Beje, ir paskutiniais metais daugiau skaitytojų susidomėjimo patraukė kulinarinės knygos, kurių lentynose atsirado labai daug. Prieš tai buvo net sunku ir neimanoma įsivaizduoti, kad ne tik anglas,italas, bet ir lietuvis gali gerai paruošti geras kulinarines knygas ir juose talpinamus receptus.

Šiandien ir gamintojai ir skaitytojas ieško naujos lietuviškos knygos. Knygų leidėjai tiki, kad  daugiau žmonių būtent pasirenka ramaus turinio knygas. Šiuo metu knygos yra labai brangios, tačiau jas perka ir pirks ir skaitys nepaisant jos kainos. Knygos Lietuvoje turi potrauki tarp žmonių su jomis gulama į lova. Praleidžiama daug laiko apie jas diskutuojant, Dažnai knygos būna keičiamos tarp kitų skaitytojų.

Kokios yra knygos vaikams ir paaugliams?

suteikia vaikui daugiau matymo, pasinerimo į nuotykius, skatina žinias ir suzžadina fantazijas. – labai svarbi mokymo, ugdymo metodas. Kaip sutelkti vaiko dėmesį ir meilę knygoms?, ką padaryti, kad vaikas skaitydmas knygas nejaustu joms neapykantos ir prievolės, o susidomėjimą ir malonumą.

vaikams – tai vaiko praturtinimas ir lavinimas. Jūs grinate ir kitus vaiku gebėjimus. Kokios yra vaikams ir paaugliams? Į ką atkreipti dėmesį, atėjus į knyginą, ir ko ieškoti?

Pirmiausiai, reikia atkreipti dėmesį, kad visais laikais  vaikams patikdavo pasakų .

Todėl, jei jau nusprendėte pirkti knyga savo vaikui – tai turėtu būti pasakų knyga. Jų ir šiais laikais yra įdomių ir spalvingai iliustruotų. kartais netaip suprantamos, bet kartu labai linksmos ir įdomios ir visada išleidžiamos su gražiais paveikslėliais.Knygos anglu kalba tinka tik tais atvejais, kai auginami šeimoje kurių teveliai skirtingos tautybės ir bendrauja namie anglų kalba.

 

 

 

Naudingiausios , yra pigiau išpardavimus per akcijas knygynuose, brangiausios knygos būna kai tik išvydo pasauly ir atsidūrė lentynose. Vaikams lavinti mastymą ir vaizduotę padeda ne tik skaitant knygos turinį, bet ir žiūrint knygoje esančius iliustruotu paveikslėlius. Iliustracijos veikia žmogaus protą ir atmintį.

Be abejonės dabar nusipirkti knygą internetu yra labai lengva ir paprasta. Knygyno pliusas tik tame, kad atėjus į jį galima pavartyti  ir susidaryti pirminį įspudį apie knygos iliustracijas ir kokybę.

Kaip turi atrodyti šiolaikiškos vaikams skirtos knygutės.

Visos  turi savo auditoriją ir adresatą. Kuo auditorija mažesnė tuo vaikučiui skiroje knygutėje, jau bus atvaizduojama žymiai daugiau paveikslėlių ir iliustracijų, mažiau jau pateikiama tekstinės informacijos. Ir kuo vaikas vyresnis tuo knygutė jau būs pateikiama teksto ir mažiau paveikslėlių. Pagal tai galima orientuotis ir dažnai taip daro tėveliai, perkant vaikučiams . Knyga vaikeliui neisivaizduojama be iliustracijų, gražių spalvingų paveikslėlių kurie pateikiamą knygelės turinį padaro gerokai suprantamesnę ir lengviau vaikui suprantamą.

Aišku , kad vaikučiams rašo, iliustruoja, dizaineriai kurie jau senokai išaugo iš to amžiaus ir šiolaikinės knygutės gerokai pasikeitusios jau. Daug ivairiausių estetikos reikalavimų ir normatyvų, keliamų vaikų knygutėms. Turbūt pats esminis reikalavimas tai teksto ir paveikslėlių pateikimas.. Knygutės  – tai kaip viena visuma kuria skaitydamas vaikas išmoksta daug naujų žodelių ir susipažysta per iliustracijas su paveikslėliuose atvaizduojamais herojais. kokybę sudaro teksto ir pateiktų knygoje paveikslėlių suderinamumas, jos dizainas ir pačios knygutės atspausdinimo kokybė.

Knygos – tai proto vaikai.

Visos nuostabios beveik panašios tuo, kad privalomai sukelia skaitytojo norus mastyti apie ja, kas idealu, nuostabu, naudinga žmonems.
Gera knyga – beveik viena didžiausiu gyvenimo turtu.
Skaitymas – štai idealiausias mokymasis. Eiti pagal didžio žmogaus mintis – visu idomiausias mokslas.

– tai proto vaikai.

Žmogus, turintis rankose vertinga knyga suvokimo procesas, kritimas nuo nežinojimo prie matymo, nuo mažo žinojimo prie išsamesnio, kritimas, kuris neturi liautis, nes galaktika neišsemiamas.

Visada gražiau truputi, bet gerai, negu mažai, bet blogai. Tas pat ir su knygom.
Išmintingas – kuris žino reikalingus daiktus, o ne daugeli.
Žmogu išsilavinusi daro tik jo paties vidinis darbas, kitaip sakant, intelektualus apmastymas, išgyvenimas, pajutimas visko, ka sužino iš kitu giminaiciu arba iš knygu.

lavina siela, kelia ir daro stipriu žmogu, sužadina geriausius troškimus, ugdo prota ir iaudrina širdi.

Gražaus ir idealaus visiems artejancio poilsio!

Knygutes vaikams

Seniausias budas pernesti naujienas ir pasakojimus – þodinis, taèiau senovës epohos iðradus raðtà, naujienos perdavimui pradëtos naudoti molinës lentikes, pergamento suktukai. praejus tam tikram laikui suktukus ëmë keisti áriðtos knygos, kurias sudare ir lapai ir knygos virselis, t. y. knygos ëmë darytis panaðiomis á daugelá ðiuolaikiniø knygø.

TOP megstamiausios

Iki iðrandant spausdinimo presà praktiskai visos knygos buvo dauginamos perraðant ranka, dël to knygos yra sàlyginai labai brangios ir retos. Ankstyvaisiais viduramþiais tik baþnyèios, pradines mokyklos ir labai turtingi didikai turëjo knygø, kurias daþnai prirakindavo prie lentynø, kad jø nepavogtø. Pirmøjø knygø puslapiai yra ið versiuko odos (pergamento), vëliau pergamentà pakeitë popierius.

XV a. vidury Vakarø Europoje knyguciu padauginimui taikytas naudoti spausdinimo presas. Pirmos spausdintos knygos – inkunabulai tapo daugiau randami platesnei masei. Rytuose spausdinimo technologija buvo þinoma gerokai anksèiau, taèiau ið pradþiø visas puslapis yra isskaptuojamas medinëje plokðtëje, kuri bûdavo suvilgoma raðalu ir spaudþiama ant popieriaus. Kadangi kiekvienà lapus reikëjo iðraiþyti medyje, spausdinimas buvo ilgokas ir sunkus veiksmas.

Spausdinimo procesas labai palengvëjo pradëjus spausdinamà tekstà rinkti ið atskirø vienà raidæ ar daþnai naudojamà zodeli teturinèiø kaladëliø (literø).